Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

1. Dessa användarvillkor gäller webbplatsen under domännamnet boohoo.com ("webbplatsen") och dess innehåll. Vänligen läs dessa användarvillkor noga innan du använder webbplatsen. Webbplatsen ägs och drivs av Boohoo.com UK Limited, och benämns med ord som "oss", "vi", "vårt" och liknande. Vi ber dig att uppmärksamma punkt 7 och 8 av dessa villkor. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor, vår integritets- och cookiepolicy samt ytterligare lagstiftningar och regler, oavsett om du väljer att registrera dig eller inte. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda denna webbplats. Vi föreslår att du skriver ut och sparar en kopia av dessa villkor.

2. Licens
 • 2.1. Om inget annat anges ägs upphovsrätten och immateriella rättigheter till allt innehåll på webbplatsen av oss, våra licensgivare, annonsörer eller innehållsleverantörer. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, bör inget innehåll tolkas som att vara under licens, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell äganderätt. Du får spara, modifiera, analysera, omformatera, skriva ut och visa innehåll för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du har inte rätten att publicera, distribuera eller reproducera innehållet eller kopior av innehållet på webbplatsen i något format. Annan användning av innehåll från denna webbplats som inte godkänts i punkterna ovan är inte tillåten. Om du bryter mot dessa villkor tas du automatiskt ifrån rätten att använda denna webbplats. boohoo.com är ett varumärke. Vi ger ingen licens eller tillåtelse att använda vårt varumärke - med undantag som uttryckts i dessa villkor - och vi äger rätten till detta och andra relaterade kännetecken. Du godkänner att inte använda dessa varumärken eller liknande varumärken utan skriftlig tillåtelse från Boohoo.com UK Limited.
 • 2.2. Som tidigare nämnts i punkt 2.1, får ingen sida av webbplatsen reproduceras, sparas på någon annan webbplats eller finnas i öppna eller privata informationssökningssystem utan skriftlig tillåtelse.
 • 2.3. Rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är reserverade.
 • 3. Tjänstens tillgänglighet
 • 3.1. Vi gör vårt yttersta för att webbplatsen ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, men är inte ansvariga om hemsidan skulle ligga nere eller inte vara tillgänglig.
 • 3.2. Vi ger ingen garanti på webbplatsens tillgänglighet, prestanda eller funktion.
 • 3.3. Vid eventuella systemfel, underhåll, reparationer eller andra händelser vi inte kan kontrollera kan du kan nekas tillgång till webbplatsen tillfälligt eller under en obestämd tid utan förvarning.
 • 4. Länkar och annonser
 • 4.1. Länkar till webbplatser av tredje part finns på vår webbplats för att förbättra din upplevelse. Om du använder dessa länkar lämnar du vår webbplats. Vi kontrollerar inte, har inte undersökt och är inte ansvariga för webbplatsernas innehåll eller tillgänglighet. Vi står inte bakom och representerar inte dessa webbsidor, det innehåll som finns där eller eventuella konsekvenser av att använda dem. Om du väljer att använda någon av webbplatserna av tredje part som länkas från vår webbplats gör du detta helt på egen risk.
 • 4.2. Vi förbehåller oss rätten att visa annonser från produkter eller tjänster av tredje part som vi tror du kan vara intresserad av på webbplatsen och på din inloggningssida. Vänligen notera att produkter och tjänster som annonseras ägs av tredje part, vilket betyder att vi inte kan kontrollera dessa. Det är viktigt att du godkänner annonsörernas villkor innan du bestämmer dig för att köpa produkter eller tjänster från tredje part. Vi har inte ansvar för produkter, tjänster eller information från tredje part.
 • 4.3. Om du vill länka till denna webbplats måste du ha ett skriftligt godkännande från oss först.
 • 5. Registrering
 • 5.1. Varje registrerat konto är för en person. Det är inte tillåtet att dela ditt användarnamn eller lösenord med en annan person eller flera användare på ett nätverk.
 • 5.2. När vi ger dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till flera sidor på vår webbplats är det ditt ansvar att detta lösenord hålls privat. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Det är ditt ansvar att lösenordet hålls hemligt.
 • 6. Friskrivning
 • 6.1. Vi strävar efter att all information på webbplatsen ska vara korrekt, men kan inte garantera att innehållet är exakt eller fullständigt. Vi kan komma att ändra innehållet på denna webbplats - eller de tjänster som erbjuds - utan förvarning. Innehållet kan vara gammalt, och vi åtar oss inte att uppdatera sådant material.
 • 6.2. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan villkor, garantier eller andra avtal av något slag. I enlighet med detta och så långt det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från representation, garantier, villkor och andra avtal (inklusive - utan undantag - villkor som nämns i lagen gällande tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet samt rimlig nivå av omsorg och kompetens) kan gälla i samband med denna webbplats.
 • 7. Ansvar
 • 7.1. Innehållet visas på vår webbplats utan garantier, villkor eller avtal gällande dess exakthet. Vi, andra företag i vår grupp och tredje part i anslutning till oss friskriver oss - så långt det är tillåtet enligt lag - från:
 • Alla villkor, garantier och andra avtal som kan finnas underförstådda i lagen. Ansvaret för direkt eller indirekt utebliven vinst eller skada av någon användare i anslutning till vår webbplats eller i anslutning till användning, icke-användning eller som konsekvens av användning av vår webbplats, webbplatser i anslutningen till vår webbplats och det innehåll som publicerats där, inklusive, utan ansvar för::
 • 7.1.1. Förlust av inkomst eller intäkter;
 • 7.1.2. Förlorad affärsaktivitet;
 • 7.1.3. Förlorad vinst eller kontrakt;
 • 7.1.4. Förlust av uppskattade besparingar;
 • 7.1.5. Förlorad data;
 • 7.1.6. Förlorad goodwill;
 • 7.1.7. Förlorad tid för ledning eller kontorstid; och för annan typ av förlust eller skada, oavsett orsak eller om den uppstått som konsekvens av skadestånd (inklusive vårdslöshet), ett kontraktsbrott eller annat, även om det kunde förutses.
 • 7.2. Ingenting i dessa villkor exkluderar eller begränsar vårt ansvar i följande fall:
 • 7.2.1. dödsfall eller personskador som orsakats av vårdslöshet; eller
 • 7.2.2. bedrägeri; eller
 • 7.2.3. medvetet felaktig information gällande grundläggande angelägenheter; eller
 • 7.2.4. ansvar som inte kan begränsas enligt lagen.
 • 7.3. Om din användning av material på vår hemsida resulterar i att du behöver underhålla eller reparera din utrustning, mjukvara eller data är det upp till dig att betala dessa kostnader.
 • 7.4. Du överför själv uppgifter till vår webbplats på egen risk. Du godkänner säkerhetsrisken genom att skicka din information över Internet. När vi har tagit emot dina uppgifter använder vi stränga regler och säkerhetsegenskaper för att förhindra att obehöriga har tillgång till dina data. Vi tar inte ansvar för säkerhetsbrott om detta inte orsakats av oss på grund av vårdslöshet eller med uppsåt.
 • 7.5. Du har läst denna friskrivning och accepterar den grundat på att du samtycker att den är rimlig.
 • 8. Skadeersättning
 • 8.1. Du samtycker till att gottgöra, försvara och att hålla Boohoo.com UK Limited, våra chefer, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och närstående företag skadelösa från alla anspråk, skadestånd, förluster och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, juridiska kostnader) som uppstår i samband med - utan begränsningar - ditt användande av webbplatsen, brott mot våra användarvillkor, överträdelse av immateriella rättigheter, en person eller enhets rättigheter, brott mot sekretess och integritet eller ärekränkning i någon form.
 • 9. Uppsägning
 • 9.1. Vi kan när som helst upphäva eller begränsa delar av webbplatsen utan förvarning.
 • 10. Tillämplig lag och jurisdiktion
 • 10.1. Dessa villkor ska tolkas enligt brittisk rätt och oberoende av din hemvist vid en eventuell tvist som avser dessa villkor.
 • 10.2. Du godkänner och accepterar vår integritetspolicy.